Systemy Automatycznego Nawadniania

Zajmujemy sięprojektowaniem i zakładaniem profesjonalnych systemów automatycznego nawadnianiaw ogrodach.

Naszą specjalnością jest teżrozwiązywanie problemówzwiązanych z eksploatacjąsystemów nawadniających.

Zajmujemy się takżekonserwacjąsystemów nawadniających.
Pracujemy głownie w oparciu o urządzenia firmyRain Bird.